Helena Hošpel

POSLOVNE ORGANIZACIJE

Še ena moja strast
in še ena moja strast

ZA POSLOVNE organizacije – podjetja

LOGOTIP_Mastervita_4

Kadri. Kadrovanje. Izbira in selekcija kadrov. Kadrovsko svetovanje. Selekcijski postopki. Iskanje potencialov pri posamezniku in delovni skupni. Moja prva zaposlitev je bila delo s kadri in tako je vse do danes. Sama sem 100% prepričana, da razvoj posameznika in družbe gre z roko v roko pri razvoju kadrov in posledično ali pa celo prednostno kadrovski stroki. Vse moje zaposlitve so zajemale kadrovsko stroko, tako si brez tega področja življenja več ne predstavljam.

Imam opravljen strokovni izpit iz Vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve (Zavod RS za zaposlovanje) in sem aktivna članica Društva za kadrovsko dejavnost Mestne občine Maribor, občin Lenarta in Slovenske Bistrice (izvedeno predavanje Zavzetost zaposlenih in kakšne kompetence potrebujejo) in prejemnica certifikata Glasnik razvoja starejših zaposlenih (Javni sklad RS za razvoj kadrov).

 

S podjetji sodelujem na različne načine:

od svetovanja pri pripravi kadrovskih strategij, izbora in selekcije kadrov, priprave pogodb in vodenje postopka zaposlitve, izobraževanj na različne teme, pri katerih proaktivno vključujem svoje znanje psihoterapije in prav v tem se načeloma razlikujem od ostalih ponudnikov:

 * Prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu

 * Konflikti – kaj se v njih skriva in zakaj so vir moči

 * Obvladovanje konfliktov, sklepanje kompromisov

 * Zavzetost in njena čarobna moč

 * Zadovoljstvo na delovnem mestu

 * Komunikacija – teorije, veščine, uporabnost

 * Kako oblikovati in voditi delovno skupino

 * Emocionalna inteligenca – enoletni program čustvenega opismenjevanja in obvladovanja      emocij na delovnem mestu

 * Individualne in skupinske psihoterapije za delovnem skupine, ki potrebujejo psihološko      podporo pri svojem delu 

Številne izkušnje, ki sem jih pridobila pri delu s podjetju in številni izzivi, frustracije, ki sem jih doživljala skozi delo, so me enostavno gnali naprej, do novih izobraževanj, do novih spoznanj in do novih poslovnih partnerjev, do katerih vedno izbiram individualni pristop, upoštevam želje in cilje a hkrati vse skupaj v okvirih zmernosti in zmožnosti, ki jih organizacija, vodje in zaposleni v njej imajo.